Nieuws

Nieuws / in de mediaSinds de Habito Bedrijvenbeurs, in september 2016, zijn wij als Zorghuis NoaLies aangesloten bij het Participatiepact van de gemeente Rijssen-Holten. Allereerst moeten wij zeggen dat we dit een geweldig initiatief vinden. Wij, als zorgverleners, zijn van mening dat ieder mens een kans moeten krijgen op dat wat hij/zij nodig heeft. En dus ook op het gebied van de arbeidsmarkt.

Van vrijwilliger tot fulltimer, hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt dan ook is. En wanneer je als lokale ondernemer/organisatie hier je steentje aan kan bijdragen is dit helemaal fantastisch! Dit past ook perfect in deze tijd. Een tijd waarin we vanuit de overheid worden gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.


HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.

Het HKZ-keurmerk geeft u de garantie dat Zorghuis Noalies aan de door de stichting HKZ gestelde kwaliteitseisen voldoet. Deze kwaliteit ziet u terug in de manier waarop de begeleiders met de cliënten omgaan, in zaken met betrekking tot veiligheid en hygiëne, opleiding van medewerkers en de administratieve afhandeling.

Iedere branche heeft een eigen set normen, waaraan moet worden voldaan. Het harmonisatiemodel wordt hierbij gebruikt als uitgangspunt. Door certificatie laat u zien dat een onafhankelijke, geaccrediteerde partij heeft vastgesteld dat uw organisatie voldoet aan de eisen die verzekeraars en overheden stellen.