Ons team

Wie zijn wij?
Al onze medewerkers zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)

Ons team:

Erik Zwoferink (eigenaar)
Na meer dan 25 jaar in het bedrijfsleven heb ik gelukkig de overstap kunnen maken naar de zorg. Gezien mijn dochter zorg nodig had vanwege haar beperking vond ik dat het voor haar en voor een hele grote groep andere mensen tijd was voor een nieuwe visie op dagbesteding.

Waar staat NoaLies voor? Kleinschalige opvang, welke voor iedereen toegankelijk is, zodat mensen een hele mooi en fijne dagbesteding hebben. Dit kan op vele gebieden zijn: hierbij kun je denken aan ambulante begeleiding, re-integratie, dagbesteding op een van onze verschillende locaties. Waar hou ik mij mee bezig? Mijn werkgebieden zijn: Intra- en extramuraal op vele werkgebieden met name GGZ cliënten welke uitbehandeld zijn.

Bernadette Jacobs (zorgmanager)
Bernadette coördineert alle zorg binnen en buiten NoaLies; ze is dé contactpersoon van NoaLies en daarnaast is ze verantwoordelijk voor NoaLies 1,2 en 3 ook is ze werkzaam als intra- en extramurale begeleidster. Ze is in 2013 afgestudeerd van de opleiding Psychodiagnostisch Werk onderdeel van Human Research Management. Tijdens haar opleiding heeft ze stage gelopen in Suriname, hier heeft ze gewerkt met mensen met diverse problematieken. Bijvoorbeeld kinderen met gedragsproblemen en volwassenen met verschillende psychische problemen. Tot 2015 is ze werkzaam geweest binnen een organisatie en heeft ze gewerkt met mensen met een ernstig meervoudige beperking. In haar werk daar heeft ze ruime ervaring opgedaan met het begeleiden van mensen die extra zorg nodig hebben vanwege een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen.

Sharon Wieldraayer (persoonlijk begeleidster)
Sharon heeft de opleiding Jeugdzorg niveau 4 gedaan. Na haar verschillende stages met vooral de doelgroep jeugd en het afronden van haar opleiding, is Sharon sinds 2015 werkzaam bij NoaLies. Zij is 5 dagen per week bij NoaLies I.

Nienke Schoolkate (persoonlijk begeleidster)
Nienke is na haar verschillende stages met vooral de doelgroep volwassenen en ouderen, het behalen van de opleiding ”Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen” niveau 4, in 2015 begonnen bij Zorghuis NoaLies. Zij is 3 dagen per week werkzaam op NoaLies I en 2 dagen per week werkzaam op NoaLies III.

Marije Hammers (persoonlijk begeleidster in opleiding BBL)
Marije volgt de opleiding Medewerker maatschappelijke zorg, Gehandicaptenzorg niveau 3 op Aventus de Middelweg in Deventer. Marije is 4 dagen per week werkzaam bij NoaLies en gaat 1 dag per week naar school.