Missie en visie NoaLies

Missie: Zorghuis NoaLies staat voor kleinschalige, vraaggerichte zorg met een persoonlijke aandacht in een prettige en huiselijke sfeer. Bij NoaLies staan we voor kleinschalige zorg. Wij kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Het is onze missie om waardevolle momenten toe te voegen aan het leven van mensen met hulpvragen. Ieder mens is uniek en daarmee is iedere ondersteuningsvraag anders. Wie iemand is, en wat hij nodig heeft vormt daarbij het uitgangspunt. Wij begeleiden cliënten individueel en in groepsverband. Dit is een krachtig concept, gericht op de mogelijkheden van onze cliënten.

Visie: Denken in mogelijkheden, bij NoaLies denken wij niet in hokjes. Wij zijn er als NoaLies van overtuigd dat een betekenisvolle dag een belangrijke basis is voor de kwaliteit van leven. We geloven dat dit voor iedereen mogelijk is. De eerste locatie van NoaLies is sinds 2014 gevestigd aan de Oude Stationsweg 13W in Holten. Daarnaast is er nog een locatie in Steenderen en in het centrum van Holten. Op alle locaties begeleiden wij cliënten individueel en in groepsverband. Dit is een krachtig concept, gericht op de mogelijkheden van onze cliënten.

Zorghuis NoaLies staat voor kleinschalige, vraaggerichte zorg met een persoonlijke aandacht in een prettige en huiselijke sfeer. We hebben op het zorghuis plek voor maximaal 12 cliënten per dagdeel. Ambulante begeleiding betekent dat NoaLies kan ondersteunen en/of begeleiden in de eigen omgeving. De begeleiding is afgestemd op de vraag en behoefte van de cliënt en afhankelijk van de indicatie door gemeente of CIZ.

Kernwaarden en uitgangspunten
NoaLies staat voor ‘Waar zorg een zorg minder zal zijn’. Bij NoaLies geloven wij niet in het categoriseren van doelgroepen en dienstverleningsvormen, dat maakt dat NoaLies ondersteuning biedt in alle fasen van iemands leven. We vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk zelf keuzes maken.

ONZE KERNWAARDEN
Vanuit onze visie zijn er een aantal belangrijke kernwaarden vastgesteld:

  • Onze bewoners en cliënten kunnen bij ons zoveel als mogelijk hun leven leiden zoals zij zich wensen of van huis uit gewend zijn.
  • Onze medewerkers geven het beste van zichzelf. Ze zijn deskundig en nemen hun verantwoordelijkheid. Regels en afspraken moeten hen daarbij helpen, niet belemmeren.
  • NoaLies is toekomstbestendig en in alle opzichten (financieel, personeel, kwaliteit van zorg) gezond.
  • We nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid door een groeiend aantal mensen met een complexe zorgvraag hulp te bieden.
  • We gaan respectvol met elkaar om. Je behandelt iemand op een wijze zoals jezelf ook graag wordt behandeld.
  • We gaan uit van mogelijkheden en denken in oplossingen. Het glas is altijd halfvol.

Plan je kijkmoment in

Na het invullen onderstaand formulier zullen wij contact met u opnemen voor het inplannen van een kijkmoment.