Voor verwijzers

Wilt u passende dagbeleving voor uw cliënt, familielid of bekende? Wij kunnen u helpen. Wij begrijpen dat het voor verwijzers soms ook lastig is om een keuze te maken. Samen met u kijken we graag mee over wat de best passende zorg is voor uw cliënt.

Hoe worden zorg en diensten vergoed bij NoaLies? Dit hangt af van de zorg of dienst die u afneemt. Er zijn drie belangrijke wetten die toegang geven tot zorg. Daarnaast kunt u altijd particulier onze diensten afnemen.

Hieronder volgt een korte uitleg van de drie wetten en de mogelijkheden die NoaLies biedt:

Wet langdurige zorg (Wlz)
Als u langdurig intensieve zorg nodig heeft, thuis of in een zorgcentrum, dan komt u in aanmerking voor een zorgprofiel uit de Wlz. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u hier recht
op heeft. U betaalt voor zorg uit de Wlz een eigen bijdrage afhankelijk van uw situatie en inkomen. Bij NoaLies kunt u zorg uit de Wlz ontvangen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
De gemeente waar u woont is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Als u behoefte heeft aan begeleiding (thuis of in een groep) dan kunt u terecht bij het Wmo loket. Op de website van het Cak kunt u zien of u een eigen bijdrage betaalt. Bij NoaLies kunt u zorg uit de Wmo ontvangen voor begeleiding thuis of in een van onze dagbelevingslocaties, en NoaLies wonen.


Zorgverzekeringswet (Zvw)
Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Wijkverpleging, herstelzorg, revalidatie, behandeling thuis vallen onder de Zvw en hiervoor bent u geen eigen bijdrage of eigen risico verschuldigd.

Wachttijden en wachtlijsten
NoaLies dagbeleving en ambulante zorg heeft op dit moment geen wachtlijst en geen wachttijd. NoaLies wonen I zit op dit moment vol. Op NoaLies wonen II, zijn nog woonplekken. 
Wij werken samen met

Plan je kijkmoment in

Na het invullen onderstaand formulier zullen wij contact met u opnemen voor het inplannen van een kijkmoment.